رهایی از دانستگی​​​​​​​​​​​
 Freedom from the known

​​آموزشگاهی آنلاین بر بستر سرورهای داخلی است.
تمرکز ویژه بر ریاضیات دبیرستانی متوسطه دوم، پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم.
بستری مناسب برای یادگیری مفاهیم ریاضی.
تدارک آزمون های آنلاین تستی و تشریحی در هر مقطع تحصیلی.
دربردارنده تمامی دروس ریاضی در مقطع متوسطه دوم شامل؛

ریاضیات 1(دهم)
ریاضی 2(رشته تجربی)
ریاضی 3(رشته تجربی)
حسابان 1
حسابان 2
هندسه 1
هندسه 2
هندسه 3
آمار و احتمال
ریاضیات گسسته

آموزشگاه آنلاین ریاضی
کلاس های آنلاین

​سایت کلاس های آنلاین در رشته های ریاضی و تجربی​​​​ (ریاضیات کنکور)